About Lav-o-matik

Info

Emilie de Vlam and Bart Gabriel called their collaborationproject Lav-O-matik (litt. washing machine). As a photographer and a dancer, their project focuses on the intimate interface between body and environment. It questions and investigates the family as a construction.  

Over Lav-o-matik

Lavomatik is het samenwerkingsproject tussen Bart Gabriel en Emilie de Vlam, geënt op het dagdagelijkse.

Onder die noemer gaan ze steeds op andere locaties aan het werk met hun lichaam als een object in confrontatie met een omgeving. Op het snijvlak tussen lichaam en omgeving ontstaan in de beeldende en choreografische uitwerking tal van verwijzingen zowel naar de condities van ons dagelijks leven en ons huishoudelijk bestaan, hoe ons lichaam zich beweegt in deze tijd en op bepaalde plaatsen, als naar de restricties van ons fysieke bestaan met name de kwetsbaarheid van het leven en de tijdelijkheid van ons biologisch bestaan tegenover de tijdloosheid van de omgeving. Maar ook in de geschiedenis ontmoeten we sporen van een zekere tijdloosheid: de alom gekende geschilderde beelden die we meedragen in ons collectieve geheugen lijken onveranderlijk: het zijn iconen geworden. In de dialoog met archetypische beelden ontstaan verwantschappen. Aangrijpingspunten vinden we in de constellatie van grote en kleine lichamen waar we dagelijks mee leven en die binnen eenzelfde dagelijkse structuur fungeren. Het ene lichaam is gezien en geregistreerd door het andere. Beide zijn samen gedacht of ze nu wel of niet in beeld komen. Het zijn beelden die ontstaan uit een met elkaar geconfronteerde lichamelijkheid. Hier begint 'lavomatik'.
Lav-O-matik is een zoektocht naar de symbiose tussen (beelden van) (onze) lichamen en een bepaalde omgeving. Dit resulteert in installaties die opgebouwd zijn in dialoog met de omgeving en de publieke ruimte. willen we ook met grotere, op de een of andere manier verbonden groepen gaan werken. Zo kunnen we het gegeven opentrekken naar grotere constellaties en voorbij het natuurlijke landschap -die vaak een intiemere associatie met het lichaam heeft - naar de stedelijke, historische, industrieel ontgonnen omgeving. Rond het thema ‘lichaam en openbare ruimte’ werken zij samen in het project 'putjs/openbare werken/public works' -fotografische beelden in werfputjes langs de straat.
Een ‘Lavomatik-installatie’ is het resultaat van een onderzoek naar beweging en beeld met het lichaam in relatie tot een omgeving. Vaak is het zo dat de locatie een extra dimensie of ‘geschiedenis’ wordt gegeven door de presentatie van het werk.